Hastighetsmätningar

2024

Datum 24-02--22 -- 24-02-29                                                          Mätplats: Länsväg 249 mot Arboga
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 24-02--22 -- 24-02-29                                                           Mätplats: Länsväg 249 mot Fellingsbro
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 24-02--22 -- 24-02-29                                                            Mätplats: Lv 249 Hstighetsöverträdelser /tim
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 24-02--22 -- 24-02-29                                                            Mätplats: Lv 249 snitt på de tio högsta hastigheterna
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 50km/h

 

 

2023 

 

Datum 23-11-16 --23-11-23                                                              Mätplats: Herrgårdsgatan från centrum
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 23-11-16 -- 23-11-23                                                          Mätplats: Herrgårgsgatan/Österled
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

 

Datum 23-11-16 -- 23-11-23                                                          Mätplats: Herrgårgsgatan mot centrum
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 23-11-16 --23-11-23                                                              Mätplats: Herrgårdsgatan från centrum
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

 

Datum23-11-02 -- 23-11-09                                                          Mätplats: Österled österut
Mellan kl. 15.00 till 15.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 23-11-02 --23-11-09                                                              Mätplats: Österled västerut
Mellan kl. 15.00 till 15.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

 

 

2023

Datum 23-10-18 -- 23-10-25                                                                 Mätplats:Västerleden söderut

Mellan 15.00--15.00                                                                              Hastighetberänsning 40km/tim  

 

Datum 23-10-18--23-10-25                                                                   Mätplats: Västerleden norrut
Mellan 15.00--15.00                                                                              Hastighetberänsning 40km/tim 

 

 

 


Datum 23-02-09--23-02-16                                                                   Mätplats: Jädersvägen österut

Mellan 16.00--16.00                                                                              Hastighetberänsning 40km/tim  

Datum 23-02-09--23-02-16                                                                   Mätplats: Jädertsvägen västerut  
Mellan 16.00--16.00                                                                             Hastighetberänsning 40km/tim   


2022

Datum 22-11-10 -- 22-11-17                                                                 Mätplats: Västerleden söderut
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

Datum 22-11-10 -- 22-11-17                                                                Mätplats: Västerleden norrut
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 22-10-24 -- 22-10-27                                                                Mätplats: Lindesdalvägen österut
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 22-10-24 -- 22-10-27                                                               Mätplats: Lindesdalsvägen västerut
Mellan kl. 16.00 till 16.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

 


Datum 22-10-06 -- 22-10-13                                                                Mätplats: Österled österut
Mellan kl. 16.00 till 15.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

Datum 22-10-06 -- 22-10-13                                                                Mätplats: Österled västerut
Mellan kl. 16.00 till 15.00

Hastighetsbegränsning 40km/h

Datum 22-10-06 -- 22-10-13                                                                 Mätplats: Österled båda riktningarna
Mellan kl. 16.00 till 15.00 Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 22-08-09 -- 22-08-13                                                                 Mätplats: Sätraleden mot Sätra
Mellan kl. 15.00 till 12.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

Datum 22-08-09 -- 22-08-13                                                                  Mätplats: Sätraleden mot Arboga
Mellan kl. 15.00 till 12.00 Hastighetsbegränsning 70km/h


2018

Datum 18-11-12 -- 18-11-13                                                                 Mätplats: Linderdalsvägen västerut
Mellan kl. 17.00 till 17.00 Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 18-11-12 -- 18-11-13                                                                 Mätplats: Linderdalsvägen österut
Mellan kl. 17.00 till 17.00 Hastighetsbegränsning 40km/h

 

Datum 18-08-29 -- 18-08-30                                                                 Mätplats: Jädersvägen mot Centrum
Mellan kl. 18.00 till 18.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

Datum 18-08-29 -- 18-08-30                                                                 Mätplats: Jädersvägen mot Jäder
Mellan kl. 18.00 till 18.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 18-08-08 -- 18-08-10                                                                 Mätplats: Jädersvägen från Centrum
Mellan kl. 18.00 till 14.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 18-08-08 -- 18-08-10                                                                 Mätplats: Jädersvägen mot Centrum
Mellan kl. 18.00 till 14.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 18-06-18 -- 18-06-19                                                                  Mätplats: Västermovägen vid Sörgården mot Centrum
Mellan kl. 17.10 till 17.50 Hastighetsbegränsning 40km/h

Datum 118-06-18 -- 016.15 till 18.018-06-19                                         Mätplats: Västermovägen vid Sörgården mot Brattberget
Mellan kl. 17.10 till 17.50 Hastighetsbegränsning 40km/h

2017

Datum 17-10-31 -- 17-11-02                                                                  Mätplats: Västermovägen vid Sörgården mot Centrum
Mellan kl. 16.15 till 18.00 Hastighetsbegränsning 40km/h

Datum 17-10-31 -- 17-11-02                                                                  Mätplats: Västermovägen vid Sörgården mot Brattberget
Mellan kl. 16.15 till 18.00 Hastighetsbegränsning 40km/h

Datum 17-10-23 -- 17-10-24                                                               Mätplats: Lv572 österut vid avfarten mot Brattberget
Mellan kl. 15.00 till 16.45 Hastighetsbegränsning 70km/h

2016

Datum 16-09-17 -- 16-09-19                                                                  Mätplats: Västermovägen vid Sörgården mot stan
Mellan kl. 12.30 till 13.30 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 16-06-28 -- 16-06-30                                                                   Mätplats: Eknö mot Kungsör
Mellan kl. 11.30 till 13.45 Hastighetsbegränsning 50km/h

Datum 16-06-28 -- 16-06-30                                                                     Mätplats: Eknö mot Valskog
Mellan kl. 11.30 till 13.45 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

2015

Datum 15-10-13 -- 15-10-15                                                                     Mätplats: Österled västerut
Mellan kl. 14.00 till 16.15 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 15-10-13 -- 15-10-15                                                                    Mätplats: Österled österut
Mellan kl. 14.00 till 16.15 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 15-10-01                                                                                         Mätplats: Herrgårdgatan norrut
Mellan kl. 11.30 till 17.45 Hastighetsbegränsning 30km/h

 

Datum 15-10-01                                                                                         Mätplats: Herrgårdgatan söderut
Mellan kl. 11.30 till 17.45 Hastighetsbegränsning 30km/h

 

Datum 15-03-24--15-03-26                                                                      Mätplats: Jädervägen mot Fellingsbro
Mellan kl. 19.15 till 17.45 Hastighetsbegränsning 50km/h

Datum 15-03-24--15-03-26                                                                      Mätplats: Jädervägen mot Centrum
Mellan kl. 19.15 till 17.45 Hastighetsbegränsning 50km/h

2014

Datum 14-09-09--14-09-12                                                                     Mätplats: Fellingsbro vid Folkhögskolan väg 249 mot Arboga
Mellan kl. 17.30 till 14.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

 

Datum 14-09-09--14-09-12                                                                     Mätplats: Fellingsbro vid Folkhögskolan väg 249 mot Centrum
Mellan kl. 17.30 till 14.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

 


Datum 14-08-10--14-08-12                                                                     Mätplats: Kungsör väg 560 vid Ekebyholm österut
Mellan kl. 18.30 till 15.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

Datum 14-08-10--14-08-12                                                                     Mätplats: Kungsör väg 560 vid Ekebyholm västerut
Mellan kl. 18.30 till 15.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

 

Datum 14-06-23--14-06-26                                                                     Mätplats: Fellingsbrovägen vid trafikljusen mot Fellingsbro
Mellan kl. 18.00 till 11.30 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 14-06-23--14-06-26                                                                     Mätplats: Fellingsbrovägen vid trafikljusen mot Arboga
Mellan kl. 18.00 till 11.30 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 14-06-02--14-06-05                                                                      Mätplats: Jädervägen vid SECO mot centrum
Mellan kl. 20.00 till 19.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 114-06-02--14-06-05                                                                      Mätplats: Jädervägen vid SECO från centrum
Mellan kl. 20.00 till 19.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 14-05-26--14-05-28                                                                      Mätplats: Västerleden vid Österled mot centrum
Mellan kl. 16.45 till 17.45 Hastighetsbegränsning 50km/h

Datum 14-05-26--14-05-28                                                                     Mätplats: Västerleden vid Österled mot Västermo
Mellan kl. 16.45 till 17.45 Hastighetsbegränsning 50km/h

Datum 14-04-27--14-04-29                                                                      Mätplats: Valskogsrakan  Lv 572  mot Köping
Mellan kl. 13.30 till 15.30 Hastighetsbegränsning 80km/h
 
Datum 14-04-27--14-04-29                                                                      Mätplats: Valskogsrakan  Lv 572  mot Arboga
Mellan kl. 13.30 till 15.30 Hastighetsbegränsning 80km/h
 

Datum 14-03-03--14-03-05                                                                      Mätplats: Götlunda skola 3 mot Fellingsbro
Mellan kl. 17.00 till 07.00 Hastighetsbegränsning 50km/h
 
Datum 14-03-03--14-03-05                                                                      Mätplats: Götlunda skola 3  mot Fellingsbro
Mellan kl. 07.00 till 17.00 Hastighetsbegränsning 30 km/h
 
Datum 14-03-03--14-03-05                                                                     Mätplats: Götlunda skola 3  mot Lv 572
Mellan kl. 17.00 till 07.00 Hastighetsbegränsning 50km/h
 
Datum 14-03-03--14-03-05                                                                     Mätplats: Götlunda skola 3  mot Lv 572
Mellan kl. 07.00 till 17.00 Hastighetsbegränsning 30 km/h

 

2013 

Datum 13-11-18--13-11-20 Mätplats: Himmeta Lv 576 mot Köping
Mellan kl.14.30 till 16.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

Datum 13-11-18--13-11-20 Mätplats: Himmeta Lv 576 mot Medåker
Mellan kl. 14.30 till 16.00 Hastighetsbegränsning 70km/h

Datum 13-10-29--13-10-31 Mätplats: Götlunda skola mot Lv 572
Mellan kl. 07.00 till 17.00 Hastighetsbegränsning 30km/h

Datum 13-10-29--13-10-31 Mätplats: Götlunda skola mot Lv 572
Mellan kl. 17.00 till07.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 13-10-29--13-10-31 Mätplats: Götlunda skola mot Fellingsbro
Mellan kl. 07.00 till 17.00 Hastighetsbegränsning 30km/h

 

Datum 13-10-29--13-10-31 Mätplats: Götlunda skola mot Fellingsbro
Mellan kl. 17.00 till 07.00 Hastighetsbegränsning 50km/h

 

Datum 13-09-18--13-09-20 Mätplats: Östra Ladubacksgatan mot Engelbrektsgatan
Mellan kl. 19.00-17.00 (46 tim) Hastighetsbegränsning 30km/h
   
Datum 13-09-18--13-09-20 Mätplats: Östra Ladubacksgatan mot Vasagymnasiet
Mellan kl. 19.00-17.00 (46 tim) Hastighetsbegränsning 30km/h
   
Datum 13-08-20--13-08-21 Mätplats: Medåkers skola mot Arboga
Mellan kl. 17.45 till 18.45 Hastighetsbegränsning 50km/h
   
Datum 13-08-20--13-08-21 Mätplats: Medåkers skola mot Arboga
Mellan kl. 17.45 till 18.45 Hastighetsbegränsning 30 km/h
   
Datum 13-08-20--13-08-21 Mätplats: Medåkers skola mot Garkinge
Mellan kl. 17.45 till 18.45 Hastighetsbegränsning 50km/h
   
Datum 13-08-20--13-08-21 Mätplats: Medåkers skola mot Garlinge
Mellan kl. 17.45 till 18.45 Hastighetsbegränsning 30 km/h
   
Datum 13-08-19--13-08-20 Mätplats: Götlunda skola mot Fellingsbro
Mellan kl. 12.00 till 13.30 Hastighetsbegränsning 50km/h
   
Datum 13-08-19--13-08-20 Mätplats: Götlunda skola mot Fellingsbro
Mellan kl. 12.00 till 13.30 Hastighetsbegränsning 30 km/h
   
Datum 13-08-19--13-08-20 Mätplats: Götlunda skola mot Lv 572
Mellan kl. 12.00 till 13.30 Hastighetsbegränsning 50km/h
   
Datum 13-08-19--13-08-20 Mätplats: Götlunda skola mot Lv 572
Mellan kl. 12.00 till 13.30 Hastighetsbegränsning 30 km/h
   
Datum 13-08-19 Mätplats: Valskog
Mellan kl. 10.40 till 18.45 Män Hastighetsbegränsning 50 km/h
   
Datum 13-08-19 Mätplats: Valskog
Mellan kl. 10.40 till 18.45 Kvinnor Hastighetsbegränsning 50 km/h
   
Datum 13-08-19 Mätplats: Valskog
Mellan kl. 10.40 till 18.45 Kvinnor och Män Hastighetsbegränsning 50 km/h
   
Datum 13-03-26 till 13-03-28 Mätplats: Sofiedalsgatan västerut
Mellan kl. 17.30 till 15.00 Hastighetsbegränsning 30 km/h
   
Datum 13-03-26 till 13-03-28 Mätplats: Sofiedalsgatan österut
Mellan kl. 17.30 till 15.0 Hastighetsbegränsning 30 km/h
   
Datum 13-02-26 till 13-02-28 Mätplats: Jädersvägen_fr_Centrum
Mellan kl. 13.30 till 18.00  Hastighetsbegränsning 50 km/h
   
Datum 13-02-26 till 13-02-28 Mätplats: Jädersvägen mot Centrum
Mellan kl. 13.30 till 18.00 Hastighetsbegränsning 50 km/h

2012

Datum 12-11-26
kl. 15.00 - 18.30                                                      
Mätplats: Västerleden Skiffergatan mot Arboga
Hastighetsbegränsning 70 km/h.

 

Datum 12-11-26
kl. 15.00 - 18.30                                                          
Mätplats: Västerleden Skiffergatan mot Västermo
Hastighetsbegränsning 70 km/h.

 

Datum 12-01-23,
kl. 13.00 - 14.30                                   
Mätplats: Övergångsställe i Valskog
Hastighetsbegränsning 50 km/h.

2011

Datum 11-06-23,
kl. 17.30 - 18.50
Mätplats: Herrgårdsgatan mot söder
Hastighetsbegränsning 30 km/h.
   
Datum 11-06-23,
kl. 17.30 - 18.50  
Mätplats: Herrgårdsgatan mot centrum
Hastighetsbegränsning 30 km/h.
   
Datum 11-06-22,
kl. 02.00 - 19.15  
Mätplats: Västermovägen söderut
Hastighetsbegränsning 50 km/h.
   
Datum 11-06-22,
kl. 02.00 - 19.15      
Mätplats: Västermovägen norrut
Hastighetsbegränsning 50 km/h.
   
Datum 11-06-07,
kl. 15.30 - 20.30  
Mätplats: Skandiagatan mot Sätra
Hastighetsbegränsning 30 km/h.
   
Datum 11-06-07,
kl. 15.30 - 20.30
Mätplats: Skandiagatan mot Arboga
Hastighetsbegränsning 30 km/h.
   
Datum från 11-04-11 kl. 21.00 tom
11-04-13 kl. 20.30           
Mätplats: Valskogsrakan Lv572 mot Köping
Hastighetsbegränsning 80 km/h
   
Datum från 11-04-11 kl. 21.00 tom
11-04-13 kl. 20.30
Mätplats: Valskogsrakan Lv572 mot Arboga
Hastighetsbegränsning 80 km/h.