Styrelse och föreningsuppgifter  2019

 Ordförande
Axel Karlsson
Lundborgsesplanaden 8 B
732 34 Arboga
070-324 52 36,

Vice ordförande
Gunnar Landén
Österled 23 B
732 45 Arboga
070-630 64 29


Sekreterare
Jan Welin
070-322 89 31,
0589-136 49 bostad

Kassör
Bo Sarebro
070-496 58 94                                 

Ledamöter
Bo Windås
Jan-Olov Lööw
Björn Liljehammar

Suppleanter
Hans Olof Larsson
Björn Rosén                                    Leif Blixt  

Inköp och Avtal                             Axel Karlsson  

Butik                                                     Bo Windås
Jan-Olov Lööw               

Data                                                Gert Martinsson

 

Revisorer
Alf Meinander
Stig Eriksson

Valberedning                                 Bengt Sträng

  Bo Forslund

Klubblokal FMK Arboga

Adress
Box 104, 732 22 Arboga

Besöksadress
Trädgårdsgatan 41

Epost
info@fmkarboga.se

Telefon
073-044 11 38

Bankgiro
5717-4716

Organisationsnummer
878500-5128

 

Antal besökare: