Styrelse och föreningsuppgifter  2023

 Ordförande
Axel Karlsson
Lundborgsesplanaden 8 B
732 34 Arboga
070-324 52 36,

Vice ordförande
Gunnar Landén
Österled 23 B
732 45 Arboga
070-630 64 29


Sekreterare
Heinez Windahl
070-663 76 10


Kassör
Bo Sarebro
070-496 58 94                                 

Ledamöter
Bengt Sträng
Jan-Olov Lööw
Bo Forslund

Suppleanter
Ken Lundström
Hans Olof Larsson
Joakim Sparv
Benny Scherp

Inköp och Avtal                             Axel Karlsson  

Butik                                                     Bo Windås
Jan-Olov Lööw               

Data                                                Gert Martinsson

 

Revisorer
Alf Meinander
Stig Eriksson

Valberedning
Ivan Nilsson
Mats Eklund

Klubblokal FMK Arboga

Adress
Box 104, 732 22 Arboga

Besöksadress
Trädgårdsgatan 41

Epost
info@fmkarboga.se

Telefon
073-044 11 38

Bankgiro
5717-4716

Organisationsnummer
878500-5128