Bilbältesanvändning

Bilbälteskampanj 2002 - 2012

På uppdrag av NTF har FMK Arboga utfört mätningar på användandet av bilbälten i Arboga, Kungör.
Bötesbeloppet är idag 1 500 kr om Du kör bil utan bälte.

Tänk på att en krock i 50 km utan bilbälte är detsamma som att ramla från 3:e våningen!

Arboga (förare)

Datum            Antal observationer    Totalt M      K                                                                     
okt 2002   M=2224      K=585 2809    74 %   97 %  
           
jan 2003 M=1952      K=889 2841  77 % 93 %  
apr 2003  M=1485      K=707 2192 87 %  94 %   
jun 2003 M=2201      K=998 3199 76 % 90 %  
okt 2003 M=2309      K=1204 3513 82 % 92 %  
           
okt 2004 M=1007      K=655  1662 82 % 90 %  
           
apr 2005 M=973        K=459 1432 84 % 91 %  
sep 2005  M=865        K=535  1400 82 % 94 %  
           
maj 2006  M=764        K=515  1279 81 %  91 %  
sep 2006  M=858        K=463 1321 83 % 90 %   
nov 2006  M=1179      K=625 1804 88 % 93 %  
           
maj 2007 M=677        K=416 1093 88 %  97 %  
sep 2007  M=1064      K=552  1616  88 % 94 %  
           
maj 2008  M=825        K=497  1322  91 % 96 %  
sep 2008  M=793        K=480  1273  88 % 96 %   
           
sep 2009  M=1049      K=550 1599 91 % 96 %   
           
sep 2010  M=1469      K=827  2296  93 %  96 %   
           
sep 2011  M=1029      K=559   1568   95 %  97 %   
           
 sept 2012     M=1244     K=760  2004  96 %  98 %  
           
sept 2013 M=1025      K=603 1628 92 % 97 %  
 
Kungsör (förare)  
       
Datum   Antal observationer     Totalt  M    
apr 2003  M=1021       K=339 1360 80 % 86 %   
jun 2003  M=941         K=500 1441 76 % 88 %   
okt 2003  M=1097       K=528 1625 79 % 90 %   
           
okt 2004 M=603          K=312  915 75 %  84 %   
           
apr 2005  M=1009        K=517 1526 83 % 90 %  
sep 2005  M=579          K=271 850 83 % 93 %  
           
maj 2006 M=707          K=386 1093 76 %  86 %   
sep 2006  M=592          K=307   899
82 %  92 %  
           
maj 2007  M=365           K=191 556 78 %  92 %  
sep 2007  M=781           K=361 1142 88 % 94 %   
           
maj 2008  M=714          K=424  1138 83 % 90 %  
sep 2008  M=837          K=340 1177 84 %  89 %   
           
sep 2009  M=600          K=301  996 88 % 96 %  
           
sep 2010  M=692          K=292  984  86 %  90 %   
           
sep 2011  M=433          K=196   629 95 %  99 %   
           
nov 2011 M=668           K=278  946  92 %  93 %   
           
 sept 2012  M=654          K=331  985  93 %  95 %  
           
sept 2013 M=898           K=414 1312 94% 97 %  
Antal besökare: